Overslaan en naar de inhoud gaan

productie

Produceer schoon, lokaal en met respect

 

Deze schakel tovert een ontwerp om in een fysiek, verkoopbaar product. Hierbij dient meteen gezegd dat 'toveren' vrolijkheid, glamour en glitter doet vermoeden die ver te zoeken is in de vaak harde, grauwe realiteit die deze schakel typeert. De milieu-impact en vooral de schamele arbeidsomstandigheden komen steeds vaker in het nieuws. Dat ook deze schakel ruimte voor verduurzaming biedt, mag geen verrassing zijn.

Besteed dus aandacht aan een schoon, lokaal en respectvol productieproces. Deze vijf basisprincipes kunnen je daarbij helpen:

 1. Denk aan het milieu
 2. Probeer nieuwe technologieën
 3. Produceer lokaal, stem vraag en aanbod af
 4. Vermijd afval en overschotten
 5. Focus op levensduur en duurzaamheid

 

1. Denk aan het milieu

Een kledingstuk produceren, vertaalt zich jammer genoeg nog té vaak in een overmatig gebruik van water, energie en chemicaliën. Dit quasi-automatisme kan nochtans in verschillende stadia van het productieproces doorbroken worden:

 • bij de teelt en productie van grondstoffen: meer hierover bij de schakel 'grondstoffen' - deze tabel geeft de miieu-impact van gronstoffen weer
 • bij de productie en veredeling van garens en stoffen: wassen, koken, bleken, kleuren, behandelen tegen kreuken, schimmels of brandbaarheid,... er komt een ontzettende hoeveelheid chemiecaliën bij kijken. Ook hierover lees je meer bij de schakel 'grondstoffen'
 • bij de productie van kleding: in welke mate besteden fabrikanten aandacht aan hun milieu-impact? Op vlak van energieverbruik, type van energie en logistiek is er vrijwel altijd ruimte voor verbetering. En uiteraard verdienen de arbeidsomstandigheden al onze aandacht.

 

2. Probeer nieuwe technologieën

Aan dit principe besteedden we al aandacht in de schakel 'ontwerp'. Kort geschetst: ook de modesector innoveert voortdurend. Technieken als digitaal printen en lasercutting leveren milieuwinst op in verschillende vormen.

 

3. Produceer lokaal, stem vraag en aanbod af

Productie en consumptie fysiek dichter bij elkaar brengen, levert milieu- en andere voordelen op:

 • kortere afstanden betekent minder kilometers voor welke vorm van transport dan ook
 • communicatie en kwaliteitscontrole verlopen vlotter en met minder 'misverstanden'
 • kringlopen sluiten makkelijker omdat gebruikte, ingeleverde kleding makkelijker weer in hetzelfde land als grondstof in te zetten valt
 • lokale productie levert lokaal jobs op in betere milieu- en arbeidsomstandigheden.

Blijft nog de loonkostenfactor. Die maakt lokale massaproductie economisch niet levensvatbaar.

Voor kleine collecties die vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen, kunnen de voordelen van lokale productie echter wél opwegen tegen de risico's en kosten die samengaan met productie ver weg.

 

4. Vermijd afval en overschotten

Zero waste productie probeert textielafval tot een minimum te reduceren. Daartoe staan alvast volgende zero waste-technieken ter beschikking:

 • zero waste patroonsnijden: 10 tot 20% van de stof eindigt op de productievloer bij klassiek patroonsnijden. Zero waste ontwerpen vermijdt dit scenario. De website van Holly McQuillan heeft over dit thema heel wat te bieden
 • zero waste prototyping: ontwerpers, patroontekenaars en producenten kunnen 3D virtual prototyping inzetten om een collectie voor te stellen in plaats van zoals gebruikelijk te werken met fysieke stalen
 • zero waste breien en weven: breien en weven levert minder afval op omdat er geen patronen bij komen kijken. De Flyknit van Nike is een sprekend voorbeeld
 • verzamel restmateriaal zodat upcycling mogelijk wordt.

 

5. Focus op levensduur en duurzaamheid

Een kledingstuk gaat gemiddeld drie jaar mee. Sommige stukken belanden al na één draagbeurt of zelfs ongedragen in de vuilbak.

Een betere kwaliteit is één aspect dat de levensduur van een broek of een jurk doet toenemen. Maar kwaliteit is een vlag met een brede lading. De online gids van Into Mind helpt om een goede inschatting te maken.

Hoe meer iemand gehecht is aan een kledingstuk, hoe langer het gedragen zal worden. In de schakel 'ontwerp' vertelden we hoe ontwerpers kunnen werken aan deze emotionele band.

 

Lees meer over de schakel 'productie' op Close the Loop.

 

 

 

 

Abonneer op productie