meer info
Home > grondstoffen > resc - Panels > Sluiten grondstoffen mee de modecirkel 1

Sluiten grondstoffen mee de modecirkel? (1)

Van nieuwe stof zijt gij gemaakt

 

We leerden dat het aanbod van nieuwe textielstoffen op basis van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen groeit. Voorbeeld is Lyocell, met houtcellulose als basis, dat ook onder de naam Tencel op de markt wordt gebracht.

De hoge minimumafname remt ontwerpers en kledingproducenten echter af. Wie zet er een groothandel in duurzame textielstoffen op?

…en tot nieuwe stof zult gij wederkeren

Het potentieel van reststromen als grondstof voor duurzame textielstoffen bleek overduidelijk.

Wat gedacht van vervallen melk als basis voor Q-milk? In Duitsland alleen al verdwijnt jaarlijks twee miljoen ton melk in de gootsteen. Anke Domaske vond de manier om er textielstof van te maken. Een jaar later staat er een ophaalsysteem op punt. Bovendien is de stof ‘composteerbaar-op-maat’ met een minimum van zes weken. Gewoon een kwestie van variatie in de chemische samenstelling van het vezel.

Wie melk zegt, zegt ook koffie. Het Taiwanese Singtex maakt al sinds 2009 textielstof van koffiegruis. Tiens. Laat de Antwerpse haven nu net de belangrijkste opslagplaats van ruwe koffie wereldwijd zijn. En weet dat bij de valorisering van reststromen vaak chemie om de hoek komt kijken en dat de Antwerpse haven het belangrijkste cluster van chemische bedrijven in Europa herbergt. Tel daar de Belgische knowhow op het vlak van extrusie bij...

Tekeningetje iemand?

Cluster, werk samen, kijk over de  muurtjes, breek uit silo’s, whatever…

Het inzicht dat het sterkste bleef nazinderen? De kansen die samenwerking kan bieden. Het klassieke 1 + 1 = 3.

Fedustria, Creamoda en de enkele textielproducenten die België nog telt, kunnen samen barrières als minimumafnames, té hoge kostprijs, productiemogelijkheden,… aanpakken. Maar iemand moet ze samenbrengen.

Daarbij hoeft het niet binnen de familie te blijven. Zo staken Fedustria en de maritieme sector de hoofden bij elkaar. Hun ideeënuitwisseling resulteerde in een nieuwe textielsoort die olie uit het water ‘zuigt’ zonder inzet van chemicaliën.

Dit, Europees gesubsidieerd, project illustreert tot welke resultaten kruisbestuiving, vragen en problemen met elkaar bespreken, ideeën uitwisselen,… kunnen leiden.

Modestad Antwerpen mag een rol als initiator niet aan zich voorbij laten gaan.

duurzame textielstoffen bekijken
Deel deze pagina